Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 3 hrs 12 min 47 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/30

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.10123236.1%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc487.5%
Google Chrome 37.0.2062.103325.0%
Google Chrome 40.0.2214.111152.3%
Google Chrome 30.0.1599.101121.9%
Google Chrome 9.0.597101.6%
Google Chrome 39.0.2171.7181.2%
Google Chrome 41.0.2272.8940.6%
Google Chrome 41.0.2272.9630.5%
Google Chrome 32.0.1700.10720.3%
Google Chrome 26.0.1410.5810.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 34.0.1847.13110.2%
Google Chrome 34.0.1847.7610.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 39.0.2171.9510.2%
Google Chrome 41.0.2272.10410.2%
Google Chrome 41.0.2272.9410.2%
Firefox 36.019931.0%
Firefox 30.081.2%
Firefox 3.6.840.6%
Firefox 29.020.3%
Firefox 37.010.2%
Safari 419.3142.2%
Safari 53791.4%
Safari 534.3010.2%
Safari 600.1.410.2%
Mozilla 11.0152.3%
Unknown50.8%
MSIE 5.530.5%
MSIE 8.010.2%
MSIE 9.010.2%
Netscape 5.030.5%
Opera 9.8010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats