Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 09:38:48 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 09:38:49

2015/03/28

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.10118130.8%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc315.3%
Google Chrome 37.0.2062.103203.4%
Google Chrome 9.0.597193.2%
Google Chrome 40.0.2214.91111.9%
Google Chrome 40.0.2214.95101.7%
Google Chrome 30.0.1599.10161.0%
Google Chrome 40.0.2214.11161.0%
Google Chrome 30.0.0.030.5%
Google Chrome 30.0.1599.10330.5%
Google Chrome 41.0.2272.9630.5%
Google Chrome 28.0.1500.9420.3%
Google Chrome 40.0.2214.11520.3%
Google Chrome 26.0.1410.7310.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 38.0.2125.12210.2%
Google Chrome 39.0.2171.9810.2%
Google Chrome 40.0.2214.10910.2%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc10.2%
Google Chrome 41.0.2272.10410.2%
Firefox 36.022338.0%
Firefox 30.050.9%
Firefox 3.0.310.2%
Firefox 3.6.810.2%
Safari 53791.5%
Safari 534.3061.0%
Safari 9537.5320.3%
MSIE 6.050.9%
MSIE 5.530.5%
MSIE 10.010.2%
MSIE 8.010.2%
Netscape 5.081.4%
Opera 9.8071.2%
Mozilla 11.061.0%
Unknown50.9%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats