Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 10 hrs 20 min 37 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/25

BrowserĐếm
Firefox 36.026840.1%
Firefox 32.0111.6%
Firefox 3.6.830.4%
Firefox 30.020.3%
Firefox 3.6.1010.1%
Google Chrome 41.0.2272.10116725.0%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc598.8%
Google Chrome 40.0.2214.111172.5%
Google Chrome 41.0.2272.89162.4%
Google Chrome 9.0.597131.9%
Google Chrome 31.0.1650.6330.4%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 38.0.2125.10110.1%
Google Chrome 38.0.2125.12210.1%
Google Chrome 39.0.2171.9910.1%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc10.1%
Safari 537375.5%
Safari 534.3050.7%
Safari 534.3420.3%
Safari 600.1.410.1%
Safari 600.4.1010.1%
Mozilla 11.0324.8%
Unknown101.5%
MSIE 5.530.4%
MSIE 6.020.3%
MSIE 8.020.3%
MSIE 7.010.1%
Netscape 5.050.7%
Opera 9.8020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats