Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 09:52:30 (3 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 09:52:31

2015/03/23

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.10118127.6%
Google Chrome 9.0.597345.2%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc294.4%
Google Chrome 41.0.2272.89213.2%
Google Chrome 40.0.2214.93132.0%
Google Chrome 37.0.2062.10350.8%
Google Chrome 38.0.2125.11150.8%
Google Chrome 36.0.1985.14340.6%
Google Chrome 41.0.2272.90_coc_coc30.5%
Google Chrome 33.0.0.020.3%
Google Chrome 39.0.2171.9520.3%
Google Chrome 40.0.2214.11520.3%
Google Chrome 41.0.2231.020.3%
Google Chrome 30.0.1599.8210.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Google Chrome 41.0.2272.9410.2%
Google Chrome 41.0.2272.9610.2%
Firefox 36.022534.3%
Firefox 32.0101.5%
Firefox 30.071.1%
Firefox 34.030.5%
Firefox 3.6.820.3%
Safari 8536.25152.3%
Safari 537132.0%
Safari 9537.5391.4%
Safari 600.1.430.5%
Safari 534.3020.3%
Mozilla 11.0233.5%
MSIE 6.0142.1%
MSIE 5.540.6%
MSIE 8.020.3%
MSIE 10.010.2%
Opera 9.8091.4%
Netscape 5.040.6%
Unknown10.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats