Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 6 hrs 50 min 41 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/22

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.10113427.9%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc255.2%
Google Chrome 37.0.2062.103234.8%
Google Chrome 9.0.597142.9%
Google Chrome 41.0.2272.8981.7%
Google Chrome 31.0.1650.6571.5%
Google Chrome 30.0.0.051.0%
Google Chrome 28.0.1500.9420.4%
Google Chrome 18.0.1025.16810.2%
Google Chrome 28.0.1500.7110.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 39.0.2171.9910.2%
Google Chrome 40.0.2214.119_coc_coc10.2%
Firefox 36.011423.7%
Firefox 30.040.8%
Firefox 33.010.2%
Safari 8536.255411.2%
Safari 537112.3%
Safari 534.3061.2%
Safari 537.35+20.4%
Safari 600.1.420.4%
Safari 41310.2%
Safari 420+10.2%
Safari 533.110.2%
Safari 600.4.1010.2%
Safari 9537.5310.2%
Mozilla 11.0285.8%
Opera 9.80153.1%
Opera Mini/att/4.2.1595710.2%
MSIE 5.540.8%
MSIE 6.020.4%
Unknown61.2%
Netscape 5.010.2%
NetFront 3.510.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats