Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 09:45:28 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 09:45:29

2015/03/21

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.8910018.9%
Google Chrome 41.0.2272.1017313.8%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc7113.4%
Google Chrome 9.0.597183.4%
Google Chrome 37.0.2062.10391.7%
Google Chrome 38.0.2125.12261.1%
Google Chrome 36.0.1985.14340.8%
Google Chrome 32.0.1700.10720.4%
Google Chrome 35.0.1916.11410.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Google Chrome 38.0.2125.11110.2%
Google Chrome 39.0.2171.6510.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Google Chrome 41.0.2272.9610.2%
Firefox 36.011722.2%
Firefox 30.0132.5%
Firefox 32.050.9%
Firefox 3.6.810.2%
Safari 534.30254.7%
Safari 9537.5361.1%
Safari 53750.9%
Safari 600.1.430.6%
Safari 419.310.2%
Safari 537.3610.2%
Safari 6531.22.710.2%
Safari 8536.2510.2%
Netscape 5.0305.7%
Mozilla 11.0132.5%
Opera 9.8081.5%
Unknown40.8%
MSIE 8.020.4%
MSIE 10.010.2%
MSIE 7.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats