Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 2 hrs 57 min 24 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/20

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.8928439.3%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc679.3%
Google Chrome 39.0.2171.95141.9%
Google Chrome 9.0.597141.9%
Google Chrome 37.0.2062.10381.1%
Google Chrome 38.0.2125.11181.1%
Google Chrome 31.0.1650.6571.0%
Google Chrome 40.0.2214.9420.3%
Google Chrome 30.0.0.010.1%
Google Chrome 36.0.1985.13510.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 37.0.2062.12010.1%
Google Chrome 40.0.2214.10910.1%
Google Chrome 40.0.2214.9310.1%
Google Chrome 41.0.2272.10110.1%
Google Chrome 41.0.2272.9410.1%
Firefox 36.018425.5%
Firefox 30.091.2%
Firefox 3.6.820.3%
Firefox 37.020.3%
Firefox 33.010.1%
Safari 534.30598.2%
Safari 53791.2%
Safari 420+20.3%
Safari 600.1.420.3%
Safari 8536.2520.3%
Safari 9537.5320.3%
Safari 533.110.1%
Safari 535.110.1%
Mozilla 11.0162.2%
Unknown71.0%
Opera 9.8060.8%
Netscape 5.040.6%
MSIE 10.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats