Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:20:34 (4 hrs 42 min 29 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — Thu, 02 Jan 2020 07:22:45

2015/03/19

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.8917224.5%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc11416.3%
Google Chrome 41.0.2272.76202.9%
Google Chrome 37.0.2062.103131.9%
Google Chrome 9.0.597131.9%
Google Chrome 39.0.2171.7191.3%
Google Chrome 39.0.2171.9591.3%
Google Chrome 28.0.1500.9410.1%
Google Chrome 34.0.1847.11410.1%
Google Chrome 34.0.1847.13110.1%
Google Chrome 35.0.1916.11610.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 38.0.2125.11410.1%
Google Chrome 39.0.2171.10310.1%
Google Chrome 39.0.2171.9910.1%
Google Chrome 40.0.2214.11110.1%
Google Chrome 40.0.2214.11510.1%
Firefox 36.018226.0%
Firefox 30.0162.3%
Firefox 33.020.3%
Firefox 25.010.1%
Safari 534.307310.4%
Safari 53791.3%
Safari 9537.5340.6%
Safari 420+10.1%
Safari 533.410.1%
Safari 538.110.1%
Mozilla 11.0263.7%
Netscape 5.071.0%
Netscape 4.510.1%
MSIE 6.030.4%
MSIE 5.520.3%
MSIE 8.010.1%
Opera 9.8060.9%
Unknown50.7%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats