Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 19 hrs 15 min 37 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/18

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.8914124.3%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc8314.3%
Google Chrome 37.0.2062.103223.8%
Google Chrome 9.0.597122.1%
Google Chrome 37.0.2062.124111.9%
Google Chrome 31.0.1650.6581.4%
Google Chrome 32.0.1700.7630.5%
Google Chrome 36.0.1985.14330.5%
Google Chrome 28.0.1500.9420.3%
Google Chrome 31.0.1650.6320.3%
Google Chrome 40.0.2214.10920.3%
Google Chrome 22.0.1229.7910.2%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 36.0.1985.14710.2%
Google Chrome 36.0.1985.14910.2%
Google Chrome 38.0.2125.11110.2%
Google Chrome 41.0.2272.7610.2%
Google Chrome 6.010.2%
Firefox 36.017029.3%
Firefox 32.0101.7%
Firefox 30.040.7%
Firefox 35.010.2%
Firefox 37.010.2%
Safari 534.30467.9%
Safari 537122.1%
Safari 420+10.2%
Safari 600.1.410.2%
Mozilla 11.0203.4%
MSIE 10.020.3%
MSIE 5.520.3%
MSIE 7.010.2%
MSIE 8.010.2%
Netscape 5.050.9%
Opera 9.8040.7%
Unknown30.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats