Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 10 hrs 16 min 52 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/17

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.8914321.4%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc12318.4%
Google Chrome 37.0.2062.103436.4%
Google Chrome 31.0.1650.63253.7%
Google Chrome 9.0.597142.1%
Google Chrome 39.0.2171.9530.4%
Google Chrome 33.0.1750.15410.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 38.0.2125.11110.1%
Google Chrome 39.0.2171.9810.1%
Google Chrome 40.0.2214.10910.1%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc10.1%
Firefox 36.018928.3%
Firefox 32.0223.3%
Firefox 30.040.6%
Firefox 35.040.6%
Firefox 3.6.820.3%
Firefox 33.020.3%
Safari 534.30223.3%
Safari 537192.8%
Safari 600.1.440.6%
Safari 9537.5320.3%
Safari 533.110.1%
Netscape 5.0131.9%
Unknown91.3%
Mozilla 11.071.0%
Opera 9.8050.7%
MSIE 5.520.3%
MSIE 10.010.1%
MSIE 7.010.1%
MSIE 8.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats