Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 15 hrs 14 min 5 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/16

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.8921230.9%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc6910.1%
Google Chrome 40.0.2214.115679.8%
Google Chrome 37.0.2062.103345.0%
Google Chrome 39.0.2171.71182.6%
Google Chrome 9.0.597111.6%
Google Chrome 40.0.2214.10981.2%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc60.9%
Google Chrome 36.0.1985.14730.4%
Google Chrome 40.0.2214.9430.4%
Google Chrome 26.0.1410.6410.1%
Google Chrome 28.0.1500.9410.1%
Google Chrome 31.0.1650.6310.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 38.0.2125.12210.1%
Google Chrome 39.0.2171.6510.1%
Firefox 36.013019.0%
Firefox 32.0263.8%
Firefox 30.071.0%
Firefox 35.071.0%
Firefox 18.040.6%
Firefox 3.6.830.4%
Firefox 28.010.1%
Safari 534.30182.6%
Safari 53740.6%
Safari 600.1.430.4%
Safari 420+10.1%
Safari 8536.2510.1%
Opera 9.80192.8%
Mozilla 11.091.3%
MSIE 10.030.4%
MSIE 8.030.4%
MSIE 5.520.3%
Unknown60.9%
Netscape 5.020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats