Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 20 hrs 17 min 22 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/15

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.8919032.8%
Google Chrome 37.0.2062.103579.8%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc417.1%
Google Chrome 9.0.597213.6%
Google Chrome 30.0.1599.11481.4%
Google Chrome 31.0.1650.6571.2%
Google Chrome 40.0.2214.11171.2%
Google Chrome 40.0.2214.10930.5%
Google Chrome 40.0.2214.9420.3%
Google Chrome 41.0.2272.7620.3%
Google Chrome 31.0.1650.5710.2%
Google Chrome 34.0.1847.7610.2%
Google Chrome 38.0.2125.11110.2%
Google Chrome 40.0.2214.11510.2%
Google Chrome 41.0.2272.9210.2%
Firefox 36.012922.3%
Firefox 32.0284.8%
Firefox 35.050.9%
Firefox 3.6.820.3%
Safari 534.30305.2%
Safari 53740.7%
Safari 6533.18.530.5%
Safari 7534.48.320.3%
Safari 536.2+10.2%
Safari 537.35+10.2%
Safari 9537.5310.2%
Opera 9.80132.2%
Mozilla 11.050.9%
Netscape 5.040.7%
Unknown40.7%
MSIE 5.520.3%
MSIE 7.020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats