Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 3 hrs 2 min 59 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/14

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.8920226.4%
Google Chrome 37.0.2062.1038911.6%
Google Chrome547.1%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc466.0%
Google Chrome 30.0.1599.114222.9%
Google Chrome 9.0.597141.8%
Google Chrome 40.0.2214.109131.7%
Google Chrome 39.0.2171.71101.3%
Google Chrome 40.0.2214.115101.3%
Google Chrome 39.0.2171.9560.8%
Google Chrome 40.0.2214.9460.8%
Google Chrome 41.0.2272.7630.4%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 18.0.1025.16810.1%
Google Chrome 23.0.1271.9710.1%
Google Chrome 28.0.1500.9410.1%
Google Chrome 32.0.1709.12510.1%
Google Chrome 34.0.1847.11610.1%
Google Chrome 35.0.1916.15310.1%
Google Chrome 37.0.2062.12510.1%
Google Chrome 40.0.2214.11110.1%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc10.1%
Google Chrome 40.0.2214.9310.1%
Firefox 36.010313.5%
Firefox 32.0324.2%
Firefox 3.6.850.7%
Firefox 34.050.7%
Firefox 30.040.5%
Firefox 35.010.1%
Safari 534.308711.4%
Safari 53760.8%
Safari 41330.4%
Safari 534.3410.1%
Safari 9537.5310.1%
Opera 9.8091.2%
Netscape 5.060.8%
MSIE 5.520.3%
MSIE 9.020.3%
MSIE 10.010.1%
MSIE 8.010.1%
Mozilla 11.040.5%
NetFront 3.540.5%
Unknown10.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats