Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 1 min 3 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/13

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.8912118.3%
Google Chrome 40.0.2214.1158813.3%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc649.7%
Google Chrome 37.0.2062.103477.1%
Google Chrome 41.0.2272.76101.5%
Google Chrome 9.0.59781.2%
Google Chrome 40.0.2214.10950.8%
Google Chrome 40.0.2214.9450.8%
Google Chrome 40.0.2214.9140.6%
Google Chrome 41.0.2272.9230.5%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 30.0.1599.10310.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 38.0.2125.11110.2%
Google Chrome 39.0.2171.9510.2%
Google Chrome 42.0.2311.3910.2%
Firefox 36.017526.5%
Firefox 32.0324.8%
Firefox 34.071.1%
Firefox 30.030.5%
Firefox 3.6.820.3%
Firefox 11.010.2%
Firefox 18.010.2%
Safari 534.30243.6%
Safari 6533.18.530.5%
Safari 533.110.2%
Mozilla 11.0213.2%
Netscape 5.0132.0%
MSIE 5.520.3%
MSIE 8.020.3%
MSIE 10.010.2%
MSIE 9.010.2%
Opera 9.8050.8%
Unknown40.6%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats