Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:20:34 (4 hrs 16 min 30 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — Thu, 02 Jan 2020 07:22:45

2015/03/11

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.7610313.4%
Google Chrome 39.0.2171.71688.9%
Google Chrome 40.0.2214.115618.0%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc618.0%
Google Chrome 37.0.2062.103455.9%
Google Chrome 39.0.2171.98283.7%
Google Chrome 9.0.597212.7%
Google Chrome 40.0.2214.109202.6%
Google Chrome 41.0.2272.8981.0%
Google Chrome 40.0.2214.9360.8%
Google Chrome 39.0.2171.9530.4%
Google Chrome 40.0.2214.11130.4%
Google Chrome 36.0.1985.14420.3%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc20.3%
Google Chrome 40.0.2214.9120.3%
Google Chrome 27.0.1453.12210.1%
Google Chrome 28.0.1500.9910.1%
Google Chrome 30.0.1573.210.1%
Google Chrome 31.0.1650.5710.1%
Google Chrome 31.0.1650.6310.1%
Google Chrome 32.0.1700.10710.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 37.0.2062.11710.1%
Google Chrome 38.0.2125.10510.1%
Google Chrome 39.0.2171.107_coc_coc10.1%
Google Chrome 40.0.2214.9410.1%
Firefox 36.014919.4%
Firefox 32.0263.4%
Firefox 34.0192.5%
Firefox 30.0101.3%
Firefox 3.6.840.5%
Firefox 25.030.4%
Firefox 33.010.1%
Safari 534.30263.4%
Safari 537243.1%
Safari 600.1.420.3%
Safari 533.110.1%
Opera 9.80182.3%
Mozilla 11.0131.7%
Unknown111.4%
Netscape 5.0101.3%
MSIE 10.020.3%
MSIE 7.020.3%
MSIE 5.510.1%
MSIE 8.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats