Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:16:37 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:16:37

2015/03/10

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.7620926.4%
Google Chrome 40.0.2214.1159712.2%
Google Chrome 40.0.2214.94405.1%
Google Chrome 37.0.2062.103313.9%
Google Chrome 40.0.2214.113253.2%
Google Chrome 9.0.597162.0%
Google Chrome 36.0.1985.14340.5%
Google Chrome 40.0.2214.11140.5%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc30.4%
Google Chrome 40.0.2214.10920.3%
Google Chrome 27.0.145310.1%
Google Chrome 27.0.1453.11010.1%
Google Chrome 30.0.1599.10110.1%
Google Chrome 35.0.1916.11410.1%
Google Chrome 35.0.1916.15310.1%
Google Chrome 36.0.1985.12510.1%
Google Chrome 39.0.2171.10710.1%
Google Chrome 39.0.2171.107_coc_coc10.1%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc10.1%
Firefox 36.017221.7%
Firefox 34.0313.9%
Firefox 32.0303.8%
Firefox 35.0101.3%
Firefox 30.081.0%
Firefox 3.6.830.4%
Firefox 11.010.1%
Safari 534.30324.0%
Safari 537141.8%
Safari 533.160.8%
Safari 9537.5360.8%
Safari 600.1.430.4%
Safari 6533.18.530.4%
Unknown101.3%
Mozilla 11.091.1%
Netscape 5.070.9%
MSIE 8.030.4%
MSIE 10.020.3%
MSIE 5.510.1%
Opera 9.8010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats