Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 10 hrs 13 min 2 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/09

BrowserĐếm
Google Chrome 40.0.2214.11514421.2%
Google Chrome 41.0.2272.7613319.6%
Google Chrome 37.0.2062.103375.4%
Google Chrome 40.0.2214.113334.9%
Google Chrome 9.0.597162.4%
Google Chrome 40.0.2214.10971.0%
Google Chrome 18.0.1025.16660.9%
Google Chrome 40.0.2214.9430.4%
Google Chrome 28.0.1500.9420.3%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 18.0.1025.16810.1%
Google Chrome 27.0.145310.1%
Google Chrome 31.0.1650.6310.1%
Google Chrome 36.0.1985.14710.1%
Google Chrome 37.0.2062.12510.1%
Google Chrome 38.0.2125.10410.1%
Google Chrome 39.0.2171.9510.1%
Google Chrome 39.0.2171.9810.1%
Firefox 36.014721.6%
Firefox 34.0202.9%
Firefox 32.0192.8%
Firefox 30.0152.2%
Firefox 35.040.6%
Firefox 3.6.820.3%
Firefox 11.010.1%
Firefox 3.6.2810.1%
Firefox 5.0.110.1%
Safari 534.30202.9%
Safari 537101.5%
Safari 6533.18.550.7%
Safari 600.1.420.3%
Safari 8536.2520.3%
Safari 534.3410.1%
Safari 6531.22.710.1%
Mozilla 11.0111.6%
Opera 9.8091.3%
MSIE 8.071.0%
MSIE 5.510.1%
MSIE 9.010.1%
NetFront 4.230.4%
Unknown30.4%
Netscape 5.020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats