Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 2 hrs 4 min 24 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/05

BrowserĐếm
Google Chrome 40.0.2214.11519727.1%
Google Chrome 37.0.2062.1038611.8%
Google Chrome 40.0.2214.113547.4%
Google Chrome 41.0.2272.76547.4%
Google Chrome 39.0.2171.95212.9%
Google Chrome 40.0.2214.93121.6%
Google Chrome 9.0.59781.1%
Google Chrome 36.0.1985.14330.4%
Google Chrome 41.0.2272.7430.4%
Google Chrome 40.0.2214.11120.3%
Google Chrome 26.0.1410.6410.1%
Google Chrome 28.0.1500.9410.1%
Google Chrome 32.0.1700.7610.1%
Google Chrome 34.0.1847.13110.1%
Google Chrome 39.0.2171.9910.1%
Google Chrome 40.0.2214.10910.1%
Firefox 36.013218.1%
Firefox 34.0385.2%
Firefox 35.0121.6%
Firefox 29.081.1%
Firefox 30.081.1%
Firefox 3.6.810.1%
Safari 534.30182.5%
Safari 537152.1%
Safari 600.1.450.7%
Opera 9.80172.3%
Mozilla 11.0141.9%
Unknown91.2%
Netscape 5.030.4%
MSIE 5.510.1%
MSIE 8.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats