Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 10 hrs 33 min 27 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/04

BrowserĐếm
Google Chrome 40.0.2214.11517026.4%
Google Chrome 31.0.1650.65355.4%
Google Chrome 40.0.2214.113304.7%
Google Chrome 39.0.2171.95264.0%
Google Chrome 37.0.2062.103253.9%
Google Chrome 41.0.2272.76182.8%
Google Chrome 9.0.597142.2%
Google Chrome 40.0.2214.10960.9%
Google Chrome 40.0.2214.9450.8%
Google Chrome 40.0.2214.11140.6%
Google Chrome 38.0.2125.12230.5%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 18.0.1025.16810.2%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 38.0.2125.11110.2%
Google Chrome 41.0.2272.7410.2%
Firefox 36.010316.0%
Firefox 35.0365.6%
Firefox 34.0294.5%
Firefox 32.0264.0%
Firefox 30.081.2%
Firefox 11.020.3%
Firefox 3.6.820.3%
Mozilla 11.0335.1%
Safari 534.30101.6%
Safari 600.3.1850.8%
Safari 9537.5350.8%
Safari 53730.5%
Safari 600.1.410.2%
Safari 6531.22.710.2%
Safari 7534.48.310.2%
Unknown193.0%
MSIE 10.050.8%
MSIE 7.020.3%
MSIE 8.020.3%
MSIE 5.510.2%
Opera 9.8060.9%
Netscape 5.020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats