Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 20 hrs 8 min 10 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/03/03

BrowserĐếm
Firefox 36.033541.5%
Firefox 34.0374.6%
Firefox 32.0111.4%
Firefox 35.091.1%
Firefox 30.081.0%
Firefox 3.6.820.2%
Firefox 11.010.1%
Firefox 22.010.1%
Firefox 37.010.1%
Google Chrome 40.0.2214.11515118.7%
Google Chrome 36.0.1985.143394.8%
Google Chrome 37.0.2062.103344.2%
Google Chrome 40.0.2214.113172.1%
Google Chrome 9.0.597131.6%
Google Chrome 39.0.2171.9591.1%
Google Chrome 39.0.2171.9891.1%
Google Chrome 40.0.2214.10960.7%
Google Chrome 40.0.2214.9450.6%
Google Chrome 40.0.2214.11130.4%
Google Chrome 23.0.1271.9710.1%
Google Chrome 30.0.1599.8210.1%
Google Chrome 31.0.1650.5710.1%
Google Chrome 33.0.1750.15410.1%
Google Chrome 37.0.2062.12010.1%
Google Chrome 39.0.2171.9310.1%
Google Chrome 41.0.2272.4310.1%
Safari 600.3.18526.4%
Safari 534.30121.5%
Safari 53760.7%
Safari 600.1.440.5%
Safari 6533.18.540.5%
Safari 9537.5330.4%
Safari 530.1710.1%
Safari 534.3410.1%
Mozilla 11.091.1%
Unknown81.0%
MSIE 8.030.4%
MSIE 5.510.1%
MSIE 9.010.1%
Netscape 5.030.4%
Opera 9.8020.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats