Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:30:24 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:30:25

2015/03/02

BrowserĐếm
Firefox 36.023539.3%
Firefox 34.0477.9%
Firefox 30.0122.0%
Firefox 32.0101.7%
Firefox 35.050.8%
Firefox 3.6.840.7%
Firefox 37.010.2%
Google Chrome 40.0.2214.11511819.7%
Google Chrome 37.0.2062.103396.5%
Google Chrome 40.0.2214.94132.2%
Google Chrome 9.0.597122.0%
Google Chrome 40.0.2214.11391.5%
Google Chrome 28.0.1500.9471.2%
Google Chrome 39.0.2171.10371.2%
Google Chrome 39.0.2171.9550.8%
Google Chrome 31.0.1650.6320.3%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 39.0.2171.9320.3%
Google Chrome 31.0.1650.6410.2%
Google Chrome 39.0.2171.6510.2%
Safari 600.3.18142.3%
Safari 537132.2%
Safari 534.3071.2%
Safari 600.1.410.2%
Safari 8536.2510.2%
Mozilla 11.0142.3%
Opera 9.8050.8%
Unknown40.7%
Netscape 5.030.5%
MSIE 8.020.3%
MSIE 5.510.2%
NetFront 3.510.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats