Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 18 hrs 20 min 16 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/02/07

BrowserĐếm
Google Chrome 40.0.2214.11117826.8%
Google Chrome 37.0.2062.103507.5%
Google Chrome 39.0.2171.107365.4%
Google Chrome 9.0.597345.1%
Google Chrome 40.0.2214.96284.2%
Google Chrome 39.0.2171.71172.6%
Google Chrome 40.0.2214.94172.6%
Google Chrome 31.0.1650.57111.7%
Google Chrome 34.0.1847.13740.6%
Google Chrome 40.0.2214.9340.6%
Google Chrome 33.0.1750.14930.5%
Google Chrome 40.0.2214.10930.5%
Google Chrome 27.0.87.9010.2%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 35.0.1916.11410.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 38.0.2125.11110.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Google Chrome 39.0.2171.9510.2%
Firefox 35.019329.0%
Firefox 34.0132.0%
Firefox 30.091.4%
Firefox 3.6.820.3%
Safari 537172.6%
Safari 600.1.430.5%
Safari 9537.5320.3%
Safari 419.310.2%
Safari 533.1/UCBrowser/8.6.1.262/145/3382910.2%
Safari 534.3010.2%
Safari 6533.18.510.2%
Mozilla 11.0142.1%
Unknown60.9%
MSIE 8.030.5%
MSIE 10.010.2%
MSIE 5.510.2%
Netscape 5.020.3%
Opera 9.8020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats