Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (224 days 2 hrs 58 min 9 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/29

BrowserĐếm
Google Chrome 40.0.2214.939618.6%
Google Chrome 39.0.2171.955210.1%
Google Chrome 37.0.2062.103387.4%
Google Chrome 39.0.2171.103183.5%
Google Chrome 9.0.597183.5%
Google Chrome 41.0.2272.35163.1%
Google Chrome 39.0.2171.93152.9%
Google Chrome 37.0.2062.124112.1%
Google Chrome 31.0.1650.6571.4%
Google Chrome 39.0.2171.9930.6%
Google Chrome 15.0.874.12120.4%
Google Chrome 36.0.1985.14320.4%
Google Chrome 40.0.2214.8920.4%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 32.0.1700.10710.2%
Google Chrome 33.0.1750.14910.2%
Google Chrome 38.0.2125.10410.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Firefox 35.011422.1%
Firefox 36.0254.8%
Firefox 30.0183.5%
Firefox 3.6.820.4%
Unknown173.3%
Safari 534.3081.5%
Safari 600.1.430.6%
Safari 8536.2520.4%
Safari 9537.5320.4%
Safari 6533.18.510.2%
Opera 9.80163.1%
MSIE 8.040.8%
MSIE 10.030.6%
MSIE 5.520.4%
MSIE 9.020.4%
Mozilla 11.0112.1%
Netscape 5.020.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats