Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 17:48:18 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 17:48:19

2015/01/28

BrowserĐếm
Google Chrome 40.0.2214.9317733.5%
Google Chrome 37.0.2062.103346.4%
Google Chrome 39.0.2171.103122.3%
Google Chrome 37.0.2062.12491.7%
Google Chrome 38.0.2125.11481.5%
Google Chrome 39.0.2171.9550.9%
Google Chrome 31.0.1650.6540.8%
Google Chrome 36.0.1985.14340.8%
Google Chrome 9.0.59740.8%
Google Chrome 40.0.2214.9130.6%
Google Chrome 35.0.1916.15320.4%
Google Chrome 35.0.1916.15520.4%
Google Chrome 39.0.2171.7120.4%
Google Chrome 36.0.1985.14410.2%
Google Chrome 39.0.2171.6510.2%
Google Chrome 40.0.2214.8910.2%
Firefox 36.010219.3%
Firefox 35.07213.6%
Firefox 30.0163.0%
Firefox 3.6.820.4%
Firefox 26.010.2%
Mozilla 11.0326.0%
Unknown91.7%
Netscape 5.081.5%
MSIE 8.040.8%
MSIE 5.520.4%
MSIE 10.010.2%
Safari 419.320.4%
Safari 533.410.2%
Safari 534.3010.2%
Safari 537.35+10.2%
Safari 537.85.1010.2%
Safari 9537.5310.2%
Opera 9.8030.6%
Konqueror 3.510.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats