Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 19 hrs 28 min 55 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/26

BrowserĐếm
Firefox 35.015324.6%
Firefox 36.012419.9%
Firefox 30.0172.7%
Firefox 3.6.840.6%
Google Chrome 40.0.2214.919815.8%
Google Chrome 39.0.2171.1036310.1%
Google Chrome 41.0.2272.16304.8%
Google Chrome 9.0.597101.6%
Google Chrome 37.0.2062.12491.4%
Google Chrome 36.0.1985.12550.8%
Google Chrome 35.0.1916.15340.6%
Google Chrome 39.0.2171.7130.5%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 38.0.2125.11120.3%
Google Chrome 39.0.2171.9520.3%
Google Chrome 29.0.1547.5710.2%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 36.0.1985.14910.2%
Google Chrome 38.0.2125.10410.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Google Chrome 40.0.2214.8910.2%
Opera 9.80274.3%
Mozilla 11.0203.2%
Unknown142.3%
Safari 534.3071.1%
Safari 600.1.420.3%
Safari 53710.2%
Safari 8536.2510.2%
Safari 9537.5310.2%
Netscape 5.0111.8%
MSIE 5.520.3%
MSIE 8.020.3%
MSIE 10.010.2%
MSIE 6.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats