Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 18 hrs 36 min 47 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/25

BrowserĐếm
Firefox 35.022834.7%
Firefox 36.09214.0%
Firefox 30.060.9%
Firefox 3.6.830.5%
Firefox 34.030.5%
Google Chrome 40.0.2214.9110616.1%
Google Chrome 39.0.2171.103274.1%
Google Chrome 37.0.2062.103203.0%
Google Chrome 9.0.597111.7%
Google Chrome 31.0.1650.6591.4%
Google Chrome 39.0.2171.9591.4%
Google Chrome 39.0.2171.7171.1%
Google Chrome 40.0.2214.8940.6%
Google Chrome 35.0.1916.15730.5%
Google Chrome 39.0.2171.9930.5%
Google Chrome 39.0.2171.9320.3%
Google Chrome 30.0.1599.10310.2%
Google Chrome 30.0.1599.8210.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Safari 600.3.14233.5%
Safari 600.1.4162.4%
Safari 6533.18.550.8%
Safari 9537.5350.8%
Safari 534.3030.5%
Safari 533.120.3%
Safari 419.310.2%
Mozilla 11.0253.8%
MSIE 10.0132.0%
MSIE 5.520.3%
MSIE 6.020.3%
MSIE 8.010.2%
Unknown111.7%
Netscape 5.081.2%
Opera 9.8030.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats