Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (224 days 3 hrs 24 min 16 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/24

BrowserĐếm
Firefox 35.025032.8%
Firefox 36.011515.1%
Firefox 30.0131.7%
Firefox 3.6.820.3%
Firefox 12.010.1%
Google Chrome 40.0.2214.9115420.2%
Google Chrome 39.0.2171.103536.9%
Google Chrome 39.0.2171.71273.5%
Google Chrome 39.0.2171.99192.5%
Google Chrome 9.0.597182.4%
Google Chrome 39.0.2171.93172.2%
Google Chrome 38.0.2125.101121.6%
Google Chrome 39.0.2171.9570.9%
Google Chrome 38.0.2125.11130.4%
Google Chrome 27.0.1453.11610.1%
Google Chrome 32.0.1700.10710.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 39.0.2171.9810.1%
Opera 9.80314.1%
Mozilla 11.0152.0%
Safari 419.320.3%
Safari 533.420.3%
Safari 534.3020.3%
Safari 533.110.1%
Safari 53710.1%
MSIE 10.020.3%
MSIE 5.520.3%
MSIE 8.010.1%
Unknown50.7%
Netscape 5.030.4%
Konqueror 3.510.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats