Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 10:07:29 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 10:07:30

2015/01/23

BrowserĐếm
Firefox 35.022731.4%
Firefox 36.011115.4%
Firefox 30.0162.2%
Firefox 31.071.0%
Firefox 26.050.7%
Firefox 3.6.810.1%
Google Chrome 39.0.2171.9913018.0%
Google Chrome 39.0.2171.103608.3%
Google Chrome 40.0.2214.91283.9%
Google Chrome 9.0.597172.4%
Google Chrome 37.0.2062.124121.7%
Google Chrome 31.0.1650.65111.5%
Google Chrome 39.0.2171.71111.5%
Google Chrome 37.0.2062.10391.2%
Google Chrome 35.0.1916.15371.0%
Google Chrome 36.0.1985.14350.7%
Google Chrome 39.0.2171.9520.3%
Google Chrome 30.0.1599.8210.1%
Google Chrome 34.0.1847.13110.1%
Google Chrome 34.0.1847.13710.1%
Google Chrome 36.0.1985.14710.1%
Google Chrome 38.0.2125.11410.1%
Mozilla 11.0263.6%
MSIE 9.071.0%
MSIE 10.020.3%
MSIE 5.520.3%
MSIE 7.010.1%
Safari 9537.5350.7%
Safari 534.3010.1%
Safari 53710.1%
Unknown50.7%
Netscape 5.050.7%
Opera 9.8030.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats