Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 18 hrs 19 min 29 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/21

BrowserĐếm
Firefox 35.013425.9%
Firefox 36.011522.2%
Firefox 30.091.7%
Firefox 3.6.830.6%
Firefox 34.030.6%
Google Chrome 39.0.2171.998917.2%
Google Chrome 39.0.2171.98417.9%
Google Chrome 39.0.2171.103203.9%
Google Chrome 9.0.597101.9%
Google Chrome 39.0.2171.7191.7%
Google Chrome 38.0.2125.11181.5%
Google Chrome 39.0.2171.9540.8%
Google Chrome 28.0.1500.9420.4%
Google Chrome 33.0.1750.15420.4%
Google Chrome 36.0.1985.14320.4%
Google Chrome 41.0.2272.320.4%
Google Chrome 30.0.1599.10110.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Google Chrome 36.0.1985.12710.2%
Google Chrome 37.0.2062.12010.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Safari 534.30285.4%
Safari 9537.5371.4%
Safari 53710.2%
MSIE 8.061.2%
MSIE 5.520.4%
MSIE 10.010.2%
Unknown91.7%
Opera 9.8040.8%
Netscape 5.020.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats