Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 14:43:33 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:43:34

2015/01/20

BrowserĐếm
Firefox 35.017027.2%
Firefox 36.014222.8%
Firefox 30.091.4%
Firefox 34.020.3%
Firefox 14.0.110.2%
Google Chrome 39.0.2171.9910116.2%
Google Chrome 39.0.2171.987011.2%
Google Chrome 39.0.2171.95182.9%
Google Chrome 38.0.2125.111172.7%
Google Chrome 28.0.1500.94111.8%
Google Chrome 9.0.597101.6%
Google Chrome 39.0.2171.7191.4%
Google Chrome 36.0.1985.14340.6%
Google Chrome 39.0.2171.9330.5%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 31.0.1650.5710.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 32.0.1700.10710.2%
Google Chrome 33.0.1750.14610.2%
Google Chrome 35.0.1916.14110.2%
Safari 534.30111.8%
Safari 533.130.5%
Safari 537.76.410.2%
Mozilla 11.0132.1%
Netscape 5.081.3%
Opera 9.8061.0%
MSIE 5.520.3%
MSIE 9.020.3%
MSIE 8.010.2%
Unknown20.3%
NetFront 3.510.2%
NetFront 4.210.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats