Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 12 hrs 34 min 22 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/19

BrowserĐếm
Firefox 35.013222.8%
Firefox 36.08013.8%
Firefox 31.06411.1%
Firefox 30.061.0%
Firefox 32.061.0%
Firefox 34.050.9%
Firefox 20.040.7%
Firefox 3.6.830.5%
Firefox 3.020.3%
Google Chrome 39.0.2171.998013.8%
Google Chrome 39.0.2171.98468.0%
Google Chrome 36.0.1985.14791.6%
Google Chrome 9.0.59791.6%
Google Chrome 37.0.2062.10381.4%
Google Chrome 39.0.2171.9581.4%
Google Chrome 38.0.2125.10140.7%
Google Chrome 33.0.0.030.5%
Google Chrome 35.0.1916.15330.5%
Google Chrome 41.0.2272.320.3%
Google Chrome 24.0.1312.5210.2%
Google Chrome 27.0.1453.11910.2%
Google Chrome 28.0.1500.7110.2%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 34.0.1847.11610.2%
Google Chrome 35.0.1916.11610.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 37.0.2062.10210.2%
Google Chrome 38.0.2125.10510.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Safari 9537.53244.2%
Safari 6533.18.530.5%
Safari 534.1310.2%
Safari 535.110.2%
Safari 600.1.410.2%
Safari 8536.2510.2%
Mozilla 11.0223.8%
Unknown142.4%
Opera 9.80132.2%
Opera 11.0110.2%
MSIE 10.050.9%
MSIE 5.520.3%
MSIE 6.020.3%
MSIE 8.010.2%
Netscape 5.030.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats