Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (224 days 3 hrs 30 min 32 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/18

BrowserĐếm
Firefox 36.015537.4%
Firefox 35.010625.6%
Firefox 34.081.9%
Firefox 3.6.820.5%
Google Chrome 39.0.2171.95235.6%
Google Chrome 39.0.2171.99225.3%
Google Chrome 39.0.2171.98204.8%
Google Chrome 9.0.59792.2%
Google Chrome 39.0.2171.9351.2%
Google Chrome 34.0.1847.13141.0%
Google Chrome 36.0.1985.14330.7%
Google Chrome 26.0.1410.5810.2%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 31.0.1650.5910.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Opera 9.80235.6%
MSIE 4.0181.9%
MSIE 10.020.5%
MSIE 5.520.5%
Unknown61.4%
Mozilla 11.051.2%
Safari 534.3030.7%
Safari 7534.48.310.2%
Safari 9537.5310.2%
Netscape 5.020.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats