Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (224 days 3 hrs 21 min 38 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/16

BrowserĐếm
Firefox 35.029359.7%
Firefox 34.061.2%
Firefox 30.040.8%
Firefox 3.6.820.4%
Firefox 33.020.4%
Google Chrome 39.0.2171.955711.6%
Google Chrome 39.0.2171.98234.7%
Google Chrome 39.0.2171.99153.1%
Google Chrome 38.0.2125.111132.6%
Google Chrome 38.0.2125.101122.4%
Google Chrome 9.0.59771.4%
Google Chrome 35.0.1916.15540.8%
Google Chrome 33.0.1750.15920.4%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 36.0.1985.14910.2%
MSIE 4.0171.4%
MSIE 10.030.6%
MSIE 5.520.4%
MSIE 8.020.4%
Safari 534.3040.8%
Safari 9537.5340.8%
Safari 600.1.420.4%
Safari 533.110.2%
Safari 537.85.1110.2%
Safari 8536.2510.2%
Unknown71.4%
Opera 9.8040.8%
Opera 9.510.2%
Netscape 5.030.6%
NetFront 3.430.6%
Mozilla 11.030.6%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats