Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (224 days 3 hrs 9 min 23 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/14

BrowserĐếm
Firefox 34.015526.4%
Firefox 35.014524.7%
Firefox 3.6.850.9%
Firefox 36.010.2%
Google Chrome 39.0.2171.9512020.4%
Google Chrome 39.0.2171.987011.9%
Google Chrome 38.0.2125.102142.4%
Google Chrome 37.0.2062.12071.2%
Google Chrome 31.0.1650.6561.0%
Google Chrome 39.0.2171.9340.7%
Google Chrome 38.0.2125.10420.3%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 31.0.1650.5910.2%
Google Chrome 36.0.1985.12710.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Google Chrome 9.0.59710.2%
Safari 534.3471.2%
Safari 9537.5340.7%
Safari 420+30.5%
Safari 534.3030.5%
Safari 533.110.2%
Safari 537.76.410.2%
Safari 600.1.410.2%
Unknown142.4%
MSIE 5.520.3%
MSIE 7.020.3%
MSIE 8.020.3%
MSIE 9.020.3%
MSIE 6.010.2%
Netscape 5.081.4%
Opera 9.8020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats