Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 17:49:47 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 17:49:48

2015/01/13

BrowserĐếm
Firefox 35.013822.1%
Firefox 34.013721.9%
Firefox 26.0111.8%
Firefox 30.071.1%
Firefox 32.071.1%
Google Chrome 39.0.2171.9514723.5%
Google Chrome 39.0.2171.98599.4%
Google Chrome 28.0.1500.71203.2%
Google Chrome 37.0.2062.103162.6%
Google Chrome 31.0.1650.6581.3%
Google Chrome 36.0.1985.14361.0%
Google Chrome 36.0.1985.12540.6%
Google Chrome 9.0.59740.6%
Google Chrome 33.0.1750.14920.3%
Google Chrome 18.0.1025.16610.2%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 32.0.1700.10710.2%
Google Chrome 34.0.1847.13110.2%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 38.0.2125.10410.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Safari 534.30121.9%
Safari 9537.5320.3%
Safari 420+10.2%
Safari 533.110.2%
Safari 534.2410.2%
Safari 53710.2%
Safari 600.1.410.2%
Safari 8536.2510.2%
Unknown132.1%
MSIE 10.040.6%
MSIE 8.030.5%
MSIE 5.520.3%
MSIE 7.010.2%
Opera 9.8040.6%
Netscape 4.010.2%
Netscape 5.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats