Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 12 hrs 44 min 20 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/12

BrowserĐếm
Firefox 35.015226.0%
Firefox 34.014725.1%
Firefox 31.0213.6%
Firefox 30.081.4%
Firefox 3.6.861.0%
Firefox 32.010.2%
Firefox 33.010.2%
Google Chrome 39.0.2171.9510317.6%
Google Chrome 39.0.2171.98498.4%
Google Chrome 9.0.597223.8%
Google Chrome 28.0.1500.71152.6%
Google Chrome 39.0.2171.7120.3%
Google Chrome 31.0.1650.6410.2%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 36.0.1985.13510.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 37.0.2062.9410.2%
Google Chrome 38.0.2125.11110.2%
Google Chrome 38.0.2125.11410.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Google Chrome 40.0.2214.6910.2%
Safari 534.30111.9%
Safari 9537.5330.5%
Safari 535.110.2%
Safari 600.1.410.2%
MSIE 9.040.7%
MSIE 10.020.3%
MSIE 5.520.3%
MSIE 8.020.3%
MSIE 6.010.2%
Unknown81.4%
Mozilla 11.040.7%
Opera 9.8040.7%
Netscape 5.040.7%
NetFront 3.510.2%
NetFront 4.210.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats