Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 18 hrs 17 min 40 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/11

BrowserĐếm
Firefox 34.012026.3%
Firefox 35.08418.4%
Firefox 26.0112.4%
Firefox 30.040.9%
Firefox 3.6.820.4%
Firefox 20.010.2%
Firefox 8.0.110.2%
Google Chrome 39.0.2171.957616.7%
Google Chrome 39.0.2171.984610.1%
Google Chrome 38.0.2125.111163.5%
Google Chrome 9.0.597153.3%
Google Chrome 37.0.2062.12461.3%
Google Chrome 36.0.1985.14440.9%
Google Chrome 36.0.1985.14330.7%
Google Chrome 35.0.1916.13820.4%
Google Chrome 37.0.2062.12020.4%
Google Chrome 38.0.2125.10420.4%
Google Chrome 39.0.2171.9320.4%
Google Chrome 28.0.1500.7210.2%
Google Chrome 34.0.1847.13110.2%
Google Chrome 38.0.2125.12210.2%
Safari 6533.18.561.3%
Safari 534.3051.1%
Safari 41320.4%
Safari 600.1.410.2%
Unknown102.2%
Netscape 5.0102.2%
Opera 9.8081.8%
MSIE 10.040.9%
MSIE 5.520.4%
MSIE 8.020.4%
Mozilla 11.061.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats