Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 18 hrs 46 min 2 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/10

BrowserĐếm
Firefox 34.016428.6%
Firefox 35.012020.9%
Firefox 26.0122.1%
Firefox 30.081.4%
Google Chrome 39.0.2171.9510518.3%
Google Chrome 39.0.2171.986110.6%
Google Chrome 37.0.2062.103162.8%
Google Chrome 9.0.597162.8%
Google Chrome 28.0.1500.71101.7%
Google Chrome 31.0.1650.6571.2%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 37.0.2062.12020.3%
Google Chrome 39.0.2171.9320.3%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 38.0.2125.10410.2%
Mozilla 11.0122.1%
MSIE 10.030.5%
MSIE 8.030.5%
MSIE 9.030.5%
MSIE 5.520.3%
Safari 534.3050.9%
Safari 52510.2%
Safari 533.110.2%
Safari 53710.2%
Unknown71.2%
Opera 9.8050.9%
Netscape 5.030.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats