Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 14:12:28 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:12:29

2015/01/09

BrowserĐếm
Firefox 34.012922.4%
Firefox 35.010217.7%
Firefox 26.0183.1%
Firefox 30.0152.6%
Firefox 32.0142.4%
Firefox 22.010.2%
Firefox 25.010.2%
Firefox 31.010.2%
Google Chrome 39.0.2171.9516027.8%
Google Chrome 39.0.2171.98274.7%
Google Chrome 33.0.1750.157203.5%
Google Chrome 33.0.1750.159162.8%
Google Chrome 38.0.2125.10481.4%
Google Chrome 9.0.59781.4%
Google Chrome 37.0.2062.12440.7%
Google Chrome 39.0.2171.7130.5%
Google Chrome 32.0.1700.10710.2%
Google Chrome 35.0.1916.15710.2%
Google Chrome 36.0.1985.13510.2%
Google Chrome 36.0.1985.14710.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Safari 534.3081.4%
Safari 533.110.2%
Safari 53710.2%
Safari 8536.2510.2%
Safari 9537.5310.2%
MSIE 10.050.9%
MSIE 5.520.3%
MSIE 7.020.3%
MSIE 8.010.2%
MSIE 9.010.2%
Unknown81.4%
Mozilla 11.050.9%
Opera 9.8040.7%
Opera Profile/MIDP-2.010.2%
Netscape 5.020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats