Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (224 days 3 hrs 14 min 44 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/08

BrowserĐếm
Firefox 26.013419.1%
Firefox 34.011216.0%
Firefox 35.010214.5%
Firefox 29.0111.6%
Firefox 30.081.1%
Firefox 3.6.820.3%
Firefox 31.010.1%
Firefox 33.010.1%
Google Chrome 39.0.2171.9524835.3%
Google Chrome 39.0.2171.98223.1%
Google Chrome 9.0.597131.9%
Google Chrome 41.0.2267.050.7%
Google Chrome 39.0.2171.7130.4%
Google Chrome 38.0.2125.10420.3%
Google Chrome 25.0.1364.9910.1%
Google Chrome 28.0.1500.9410.1%
Google Chrome 35.0.1916.15310.1%
Safari 600.1.4121.7%
Safari 534.3030.4%
Safari 533.110.1%
Safari 6531.22.710.1%
Safari 9537.5310.1%
Mozilla 11.060.9%
MSIE 10.020.3%
MSIE 5.520.3%
MSIE 8.010.1%
Unknown40.6%
Opera 9.8010.1%
Netscape 5.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats