Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 12 hrs 18 min 50 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/07

BrowserĐếm
Firefox 34.015623.5%
Firefox 35.012318.5%
Firefox 26.0619.2%
Firefox 30.081.2%
Firefox 3.6.840.6%
Firefox 32.010.2%
Google Chrome 39.0.2171.9517826.8%
Google Chrome 39.0.2171.98335.0%
Google Chrome 9.0.597162.4%
Google Chrome 33.0.1750.16550.8%
Google Chrome 36.0.1985.14330.5%
Google Chrome 39.0.2171.7130.5%
Google Chrome 33.0.1750.13620.3%
Google Chrome 35.0.1916.15320.3%
Google Chrome 36.0.1985.12520.3%
Google Chrome 11.0.696.3410.2%
Google Chrome 33.0.1750.15710.2%
Google Chrome 35.0.1916.11410.2%
Google Chrome 35.0.1916.13810.2%
Google Chrome 36.0.1985.14710.2%
Google Chrome 36.0.1985.14910.2%
Google Chrome 39.0.2171.5910.2%
Google Chrome 40.0.2214.4510.2%
Mozilla 11.0213.2%
Safari 6533.18.560.9%
Safari 9537.5360.9%
Safari 534.3040.6%
Safari 419.310.2%
Safari 53710.2%
Opera 9.80111.7%
MSIE 10.020.3%
MSIE 5.520.3%
MSIE 8.020.3%
Unknown30.5%
Netscape 5.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats