Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (224 days 3 hrs 3 min 46 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/06

BrowserĐếm
Firefox 34.012727.4%
Firefox 35.07215.6%
Firefox 27.020.4%
Firefox 3.5.110.2%
Firefox 31.910.2%
Google Chrome 39.0.2171.9511725.3%
Google Chrome 39.0.2171.98183.9%
Google Chrome 31.0.1650.65173.7%
Google Chrome 9.0.597132.8%
Google Chrome 28.0.1500.7151.1%
Google Chrome 38.0.2125.12251.1%
Google Chrome 39.0.2171.7151.1%
Google Chrome 32.0.1700.10730.6%
Google Chrome 26.0.1410.5820.4%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 31.0.1650.2310.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Google Chrome 35.0.1916.15710.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 38.0.2125.11110.2%
Safari 533.1102.2%
Safari 600.2.530.6%
Safari 534.3020.4%
Safari 600.1.420.4%
Safari 6533.18.510.2%
Safari 9537.5310.2%
Mozilla 11.0153.2%
Unknown122.6%
MSIE 10.081.7%
MSIE 5.520.4%
MSIE 8.010.2%
Opera 9.8091.9%
Netscape 5.030.6%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats