Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 18 hrs 50 min 59 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/04

BrowserĐếm
Google Chrome 39.0.2171.9515033.6%
Google Chrome 9.0.597378.3%
Google Chrome 36.0.1985.149357.8%
Google Chrome 39.0.2171.71173.8%
Google Chrome 28.0.1500.94102.2%
Google Chrome 37.0.2062.12071.6%
Google Chrome 10.0.603.310.2%
Google Chrome 35.0.1916.15510.2%
Google Chrome 38.0.2125.11110.2%
Firefox 34.08819.7%
Firefox 35.0347.6%
Firefox 3.6.861.3%
Firefox 26.010.2%
Firefox 27.010.2%
Opera 9.80245.4%
Unknown92.0%
MSIE 10.040.9%
MSIE 8.030.7%
Netscape 5.051.1%
Netscape 4.010.2%
Netscape 4.510.2%
Safari 9537.5330.7%
Safari 600.1.420.4%
Safari 525.20.110.2%
Mozilla 11.051.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats