Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 14:14:57 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:14:57

2015/01/02

BrowserĐếm
Firefox 34.030243.3%
Firefox 35.0588.3%
Firefox 3.6.820.3%
Google Chrome 39.0.2171.9521530.8%
Google Chrome 31.0.1650.65324.6%
Google Chrome 9.0.597294.2%
Google Chrome 34.0.1847.137121.7%
Google Chrome 36.0.1985.14981.1%
Google Chrome 36.0.1985.14340.6%
Google Chrome 38.0.2125.11110.1%
Unknown121.7%
MSIE 10.060.9%
MSIE 8.010.1%
Netscape 5.060.9%
Opera 9.8050.7%
Safari 535.110.1%
Safari 537.85.1010.1%
Safari 9537.5310.1%
Mozilla 11.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats