Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 10:16:36 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 10:16:36

2011/11/16

BrowserĐếm
Firefox 8.032321.1%
Firefox 7.0.1734.8%
Firefox 9.0624.0%
Firefox 4.0362.4%
Firefox 6.0.2251.6%
Firefox 3.0.19191.2%
Firefox 3.6.12120.8%
Firefox 3.6.23120.8%
Firefox 3.6.24110.7%
Firefox 5.0.1110.7%
Firefox 4.0.140.3%
Firefox 5.040.3%
Firefox 6.040.3%
Firefox 3.6.1830.2%
Firefox 3.5.320.1%
Firefox 7.020.1%
Firefox 3.5.210.1%
Firefox 3.5.710.1%
Firefox 3.6.1510.1%
Firefox 9.0a210.1%
Google Chrome 15.0.874.12054335.5%
Google Chrome 15.0.874.10690.6%
Google Chrome 9.0.59780.5%
Google Chrome 12.0.74270.5%
Google Chrome 15.0.874.10260.4%
Google Chrome 17.0.932.050.3%
Google Chrome 13.0.782.22040.3%
Google Chrome 14.0.835.20220.1%
Google Chrome 17.0.938.020.1%
Google Chrome 10.0.603.310.1%
Google Chrome 12.0.742.11210.1%
Google Chrome 13.0.772.010.1%
Google Chrome 9.0.570.010.1%
MSIE 8.0392.5%
MSIE 6.0261.7%
MSIE 9.0241.6%
MSIE 7.0231.5%
MSIE 10.010.1%
MSIE 5.510.1%
Opera 9.801056.9%
Unknown593.9%
Netscape 5.0342.2%
Safari 41360.4%
Safari 6533.18.550.3%
Safari 420+20.1%
Safari 533.110.1%
Safari 533.21.110.1%
Safari 533.410.1%
Safari 7534.48.310.1%
NetFront 3.440.3%
Mozilla 1.9.2.2410.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats