Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 23 hrs 31 min 22 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/31

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1341037.6%
Firefox 3.6.10201.8%
Firefox 3.5.580.7%
Firefox 3.6.380.7%
Firefox 3.5.650.5%
Firefox 3.6.1250.5%
Firefox 3.6.650.5%
Firefox 3.530.3%
Firefox 4.0b1030.3%
Firefox 3.0.1920.2%
Firefox 3.0.1110.1%
Firefox 3.5.1610.1%
Firefox 3.5.210.1%
Firefox 3.610.1%
Firefox 3.6.810.1%
MSIE 8.011710.7%
MSIE 7.0534.9%
MSIE 6.0484.4%
Google Chrome 8.0.552.23720719.0%
Google Chrome 7.0.517.880.7%
Google Chrome 8.0.552.21510.1%
Opera 9.8012811.7%
Unknown312.8%
Safari 525.13131.2%
Safari 41360.5%
Safari 420+20.2%
Safari 6531.22.710.1%
Netscape 5.020.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats