Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 09:45:17 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 09:45:18

2011/01/29

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1343340.4%
Firefox 3.6.12191.8%
Firefox 3.5.16171.6%
Firefox 4.0b9161.5%
Firefox 3.5151.4%
Firefox 3.6.10141.3%
Firefox 3.0.1980.7%
Firefox 2.0.0.2040.4%
Firefox 3.0.110.1%
Firefox 3.5.510.1%
Firefox 3.5b410.1%
Firefox 3.6.410.1%
Firefox 3.6.810.1%
Google Chrome 8.0.552.23714713.7%
Google Chrome 8.0.552.224252.3%
Google Chrome 8.0.552.1810.1%
Google Chrome 9.0.570.010.1%
MSIE 6.0787.3%
MSIE 8.0464.3%
MSIE 7.0413.8%
Opera 9.801039.6%
Unknown474.4%
Safari 525.13272.5%
Safari 41370.7%
Safari 525.20.110.1%
Safari 533.19.410.1%
Netscape 5.0121.1%
NetFront 3.420.2%
NetFront 3.210.1%
NetFront 3.510.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats