Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 6 hrs 40 min 16 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/28

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1343635.4%
Firefox 3.0.19322.6%
Firefox 4.0b10141.1%
Firefox 3.6.10131.1%
Firefox 3.580.6%
Firefox 3.0.1050.4%
Firefox 3.5.1650.4%
Firefox 3.5.520.2%
Firefox 3.6.1220.2%
Firefox 3.6.320.2%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.5.210.1%
Firefox 4.0b910.1%
Google Chrome 8.0.552.23723519.1%
Google Chrome 10.0.612.3131.1%
Google Chrome 9.0.597.1960.5%
Google Chrome 8.0.552.22450.4%
Google Chrome 10.0.603.320.2%
Google Chrome 10.0.642.210.1%
Google Chrome 7.0.503.010.1%
MSIE 6.017414.1%
MSIE 8.0544.4%
MSIE 7.0231.9%
Opera 9.80957.7%
Safari 525.13241.9%
Safari 41390.7%
Safari 6531.22.730.2%
Safari 531.21.1010.1%
Unknown332.7%
Netscape 5.0312.5%
NetFront 3.210.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats