Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 14:22:46 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:22:48

2011/01/26

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1361741.1%
Firefox 3.5.16744.9%
Firefox 3.6.10473.1%
Firefox 4.0b9231.5%
Firefox 3.6.12151.0%
Firefox 3.6.8120.8%
Firefox 3.5.7110.7%
Firefox 4.0b770.5%
Firefox 3.5.460.4%
Firefox 3.5.340.3%
Firefox 3.640.3%
Firefox 3.6.330.2%
Firefox 3.0.1020.1%
Firefox 3.0.1920.1%
Firefox 3.6.620.1%
Firefox 2.0.0.1810.1%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.010.1%
Firefox 4.0b210.1%
Google Chrome 8.0.552.23722214.8%
Google Chrome 4.0.211.220.1%
Google Chrome 10.0.634.010.1%
Google Chrome 6.0.401.110.1%
Google Chrome 7.0.517.4410.1%
Google Chrome 8.0.552.22410.1%
MSIE 8.01016.7%
MSIE 7.0523.5%
MSIE 6.0352.3%
Opera 9.8015810.5%
Safari 525.13342.3%
Safari 413110.7%
Safari 6533.18.530.2%
Safari 420+10.1%
Unknown241.6%
Netscape 5.0181.2%
K-Meleon 1.5.410.1%
Mozilla 1.9.2a1pre10.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats