Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (220 days 19 hrs 58 min 44 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/25

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1349231.4%
Firefox 3.5.16654.1%
Firefox 3.5b4171.1%
Firefox 3.6.380.5%
Firefox 3.6.1070.4%
Firefox 3.6.1270.4%
Firefox 3.5.340.3%
Firefox 4.0b940.3%
Firefox 3.6.830.2%
Firefox 3.0.1920.1%
Firefox 3.5.520.1%
Firefox 3.0.510.1%
Firefox 3.5.210.1%
Firefox 3.6.910.1%
Firefox 4.0b810.1%
Google Chrome 8.0.552.23758137.1%
Google Chrome 9.0.597.6780.5%
Google Chrome 9.0.570.030.2%
Google Chrome 9.0.597.1910.1%
MSIE 8.01036.6%
MSIE 7.0503.2%
MSIE 6.0251.6%
MSIE 5.030.2%
MSIE 4.010.1%
Opera 9.80754.8%
Unknown452.9%
Netscape 5.0372.4%
Safari 525.13171.1%
Safari 41320.1%
Safari 420+10.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats